Algemene voorwaarden

Voorwaarden en garantie

artikel 1. Leveringsvoorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling per bestelformulier of anderszins doet u een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst tot levering van de bestelling. Uw bestelling wordt binnen de aangegeven levertijd bezorgd op het opgegeven adres tenzij het uitverkocht is en onder voorbehoud van tijdige bezorging door de TPG. In het uitzonderlijke geval dat levering niet mogelijk is doordat het is uitverkocht nemen wij contact met u op om u in de gelegenheid te stellen de bestelling te annuleren dan wel een later afleveringstijdstip .

Verzending geschiedt voor uw eigen rekening en risico. Verzekerd verzenden is op verzoek mogelijk voor een meerprijs van 6,95 euro per pakket.

artikel 2. Garantie

Wanneer uw bestelling niet aan in redelijkheid te stellen eisen van kwaliteit voldoet kan dit binnen 7 dagen worden geretourneerd waarop onmiddellijk restitutie volgt van het volledige aankoopbedrag en de door u gemaakte verzendkosten.

artikel 3. Vragen, opmerkingen, klachten

Met vragen, opmerkingen of klachten kunt u zich te allen tijde richten tot: de Zoetermeerse Graveer Service, 2727ce Zoetermeer, info@z-g-s.nl U kunt ons ook bellen (tel. 079-3436012) of mobiel op 0651-070247.

artikel 4. Bevestiging bestelling

Alvorens uw bestelling uit te voeren wordt deze per email aan de opgegeven contactpersoon bevestigd.

artikel 5. Beperking aansprakelijkheid

Zoetermeerse Graveer Service, is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van of samenhangend met de uitvoering van overeenkomsten als bedoeld in artikel 1 van deze voorwaarden dan wel samenhangend met de exploitatie van deze website, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de via de site verkochte producten en artikelen voor zover deze schade niet veroorzaakt is door grove schuld of nalatigheid van de Zoetermeerse Graveer Service.

artikel 6. Prijzen

De prijzen zijn geldig tot 1-1-2021. De prijzen zijn inclusief 21% BTW exclusief verzendkosten.

artikel 7. Betaling

Betaling geschiedt middels de door u in het bestelformulier aangeklikte betaalwijze. Ook kunt u kiezen voor een betaling door iDeal betaling, overboeking of paypal .

Het bestelde bedrag dient bij ons binnen te zijn alvorens we overgaan tot levering.

Ons bankrekeningnummer is: 486696049 tnv Zoetermeerse Graveer Service te Zoetermeer.

Wij verwachten betaling van het geleverde binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging. Als na deze termijn niet betaald is, is sprake van verzuim. Bij betaling na deze termijn kunnen incassokosten in rekening worden gebracht.

artikel 8. Privacy Policy

Door u verstrekte gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden. Persoonlijke en adresgegevens van de Zoetermeerse Graveer Service worden door ons in een databestand opgeslagen uitsluitend te informeren voor nieuwe artikelen en verzend status.

Zie verder Ons Privacybeleid


artikel 9. Wijzigingen

Kleine wijzigingen en variaties op detailniveau kunnen zich voordoen. Als koper stemt u hier mee in.